Faze proizvodnje

Zaprimanje Vaših narudžba

Pakiranje artikala na više linija

Pakiranje artikala na više linija

Pakiranje artikala na više linija

Izrada tiskovne forme u flexo tehnici

Dostava unutar 1-2 radna dana od zaprimanja Vasih narudzbi